Một khúc tâm tình của người con gái Quảng Nam khởi nghiệp từ quả Nhàu của quê hương

  • 01/07/2020
  • Video

ĐẠI LỘC TÌNH KHÚC VU GIA

Sáng tác: Võ Minh Sơn
Hòa âm: Hà Nguyễn
Trình bày: Nhung Bùi