BESTONE CÙNG BUỔI SƠ KẾT ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2018-2020"

Sáng nay, tại UBND tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020" (Chương trình Ocop Quảng Nam).
Tổng quan Chương trình là sự biểu dương tinh thần đối với các cấp (tỉnh, huyện, xã) đã củng cố, kiện toàn, xây dựng Chương trình Ocop đạt kết quả tốt, đồng thời được tổ chức thường niên và ngày một lớn mạnh hơn. Qua đó cũng khích lệ tinh thần tham gia tích cực của Nhân dân, cũng như sự hỗ trợ nguồn vốn của các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, lồng ghép, bố trí để Chương trình Ocop được thực hiện hoàn chỉnh.
Chương trình Ocop Quảng Nam đã đạt được những hiệu quả thiết thực sau:
  • -  Sản phẩm tham gia chương trình được tăng cao hơn mỗi năm, với năm 2020 là 135 sản phẩm (trong khi năm 2018 chỉ có 35 sản phẩm, năm 2019 là 107 sản phẩm)
  •  -  Công tác củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình Ocop được thực hiện
  • -  Các tổ chức kinh tế do thanh niên điều hành hoạt động dần có hiệu quả
  • -  Cơ hội việc làm cho người lao động nhiều hơn
  • -  Các chủ thể tham gia Chương trình có doanh thu, lợi nhuận bình quân gia tăng hơn so với ban đầu
  • -  Các chủ thể tham gia ngày càng mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, tiên tiến phục vụ sản xuất; chất lượng sản phẩm dần được nâng cao; trong đó, khâu an toàn, vệ sinh thực phẩm được chú trọng; mẫu mã, bao bì, nhãn mác được cải tiến; việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại được quan tâm.
Hội nghị được vinh dự đón tiếp ông Hồ Quang Bửu - phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.
Ông Hồ Quang Bửu đã có những đánh giá xác thực của Chương trình Ocop tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2018-2020, đồng thời chỉ đạo những bước đi mới cho các sản phẩm Ocop trong giai đoạn 2020-2025 .

CEO Nhàu Best One rất vinh dự khi tham gia Hội nghị với tư cách là chủ thể sản phẩm Ocop năm 2020 của tỉnh Quảng Nam. Trong tương lai Best One sẽ kiện toàn nhiều hơn nữa về vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất để phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Comment