Nhàu Best One tại Hội chợ xuân Ocop Quảng Nam

Hòa cùng không khí vào xuân xứ Quảng. Nhàu Best One cùng cộng đồng Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam khoe sắc tại Hội chợ Xuân Ocop Quảng Nam. Ngày Hội của các thương Hiệu có sản phẩm Ocop Quảng bá và giới thiệu sản phẩm đạt chất...