Khởi nghiệp không bao giờ cô đơn

KHỞI sự muôn người một chữ nan NGHIỆP đời cứ tiến chớ có bàn THÀNH bại chỉ rèn thêm chí lớn CÔNG dày ắt sẽ gặt vinh quang (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ông Lê Trí Thanh)

Nhàu Best One tại Hội chợ xuân Ocop Quảng Nam

Hòa cùng không khí vào xuân xứ Quảng. Nhàu Best One cùng cộng đồng Khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam khoe sắc tại Hội chợ Xuân Ocop Quảng Nam. Ngày Hội của các thương Hiệu có sản phẩm Ocop Quảng bá và giới thiệu sản phẩm đạt chất...